Thủy Hử và Tam Quốc là hai tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc. Trong hai tác phẩm này cũng có những nhân vật có những nét tương đối giống nhau.


1. Tống Giang và Lưu Bị
Tống Giang là người cầm đầu cuộc khởi nghĩa Lương Sơn, còn Lưu Bị là vua của nước Thục Hán.
Tống Giang ( trái ) và Lưu Bị ( phải )
Tống Giang (trái) và Lưu Bị (phải).
Hai nhân vật này đều là người vô cùng thương dân, hay làm điều thiện. Tống Giang khi còn ở Sơn Đông thường hay mang của cải ra giúp dân nghèo.
Còn Lưu Bị nhớ khi lúc bị Tào Tháo đánh đuổi ở Từ Châu, tình cảnh nguy thốn nhưng quyết không nghe lời Gia Cát Lượng bỏ dân mà chạy.
Họ còn giống nhau là rất trọng tình, trọng nghĩa, có tấm lòng nhân từ và rất trung nghĩa. Tống Giang thì chiêu an nhà Tống để phụng sự đất nước, còn Lưu Bị dù chiếm đất Thục, tuy nhiên vẫn đặt là Thục Hán, thể hiện sự trung nghĩa với nhà Hán.
2. Hô Duyên Chước và Hoàng Trung
Đây là hai ngũ hổ tướng trong hai tác phẩm, Hô Duyên Chước là ngũ hổ tướng Lương Sơn, còn Hoàng Trung là ngũ hổ tướng Thục Hán.
Hô Duyên Chước (trái) và Hoàng Trung (phải)
Hô Duyên Chước (trái) và Hoàng Trung (phải).
Cả hai tướng này dù đã cao tuổi nhưng vẫn còn vô cùng khỏe mạnh. Hô Duyên Chước đủ sức đánh bại ba tướng Lương Sơn là Tần Minh, Lôi Hoành và Chu Đồng khi Lương Sơn tấn công Thanh Châu.
Hoàng Trung thì đã từng đánh với Quan Vũ và giết chết được mãnh tướng Tào Ngụy là Hạ Hầu Uyên.
3. Quan Vũ và Quan Thắng
Quan Thắng là hậu duệ của Quan Vũ nên hai người đều có điểm chung : đó là sức mạnh ít ai địch nổi.
Quan Thắng là hậu duệ của Quan Vũ
Quan Thắng là hậu duệ của Quan Vũ.
Cả hai đều cầm thanh long đao, sức mạnh phi thường, Quan Vũ đã đánh bại không biết bao nhiêu là tướng lĩnh của Tào Ngụy, Đông Ngô, Khăn Vàng, Viên Thiệu,..., nổi bật là một số danh tướng như Nhan Lương, Văn Xú, Hoa Hùng,...
Còn Quan Thắng từng đánh bại Tần Minh, một mình phá tan 15 chiến xa của Lương Sơn khiến cho các tướng ai cũng phải thán phục.
4. Ngô Dụng và Gia Cát Lượng
Đây là hai thần cơ quân sư của hai tác phẩm, có thể thấy hình tượng Ngô Dụng ít nhiều được xây dựng từ Gia Cát Lượng.
Ngô Dụng ( trái) và Gia Cát Lượng ( phải)
Ngô Dụng ( trái) và Gia Cát Lượng ( phải)
Họ đều có khả năng '' trên thông thiên văn, dưới tường địa lý '' có tài quân sự,phán đoán, bày binh bố trận khiến đời người sau này vẫn phải thán phục.
Gia Cát Lượng đã sáng tạo ra rất nhiều trận thế như trận đồ Bát Quái hay những trận đánh của ông cũng in sâu vào trong lòng người đọc như "Không thành kế", "thuyền cỏ mượn tên",..
Ngô Dụng là đời sau tuy nhiên cũng đã bày vô vàn mưu kế giúp đánh bại và thu phục nhiều chiến tướng giỏi như Hô Duyên Chước, Trương Thanh,...
5. Trương Phi và Lý Quỳ
Đây là hai tướng thuộc dạng '' lỗ mãng '' nhưng rất đỗi trung thành.
Lý Quỳ (trái) và Trương Phi (phải)
Lý Quỳ (trái) và Trương Phi (phải).
Đều chung tính cách là '' nóng nảy'' , '' lỗ mãng '' nhưng sự nóng nảy đó là do ghét sự giả dối, xảo trá.
Khi mà ba anh em Lưu, Quan, Trương thất lạc thì Quan Vũ bất ngờ tìm đến được Trương Phi, nhưng Trương Phi tưởng Quan Vũ đã hàng Tào Tháo nên tức giận xông ra đánh.
Trong lúc nóng vội đánh Quan Công, ông đã thốt lên câu: '' Trượng phu có lẽ nào thờ hai chủ ''.
Còn Lý Quỳ trong lúc đi thăm chơi cùng Yến Thanh đã vô tình vào ở một căn trọ, tại đó ông nghe chủ nhà nói có hai người tự xưng Tống Giang và Lỗ Trí Thâm đến ép cưới con gái ông đã nổi giận đùng đùng.
Chưa nghe hết câu chuyện, ông hầm hập quay về Lương Sơn, mắng nhiếc. trách tội Tống Giang và Lỗ Trí Thâm.
Dù sau này khi cả bốn người xuống núi làm rõ mọi chuyện thì biết đó là hai tên giả mạo, nhưng qua đó cho thấy họ là người ghét giả dối, xảo trá.

Đăng nhận xét

Kim Dung

[Kim-Dung][fbig1]

Đời Sống

[Doi-song][fbig2]

Sức khỏe

[Suc-khoe][column1]

Quân Đội

[Quan-doi][column2]

Khoa Học

[Khoa-hoc][hot]

Doanh Nhân

[Doanh-nhan][gallery1]

Manga

[Manga][gallery2]

Võ Thuật

[Vo-thuat][gallery3]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Image 1 Title

Image 1 Title

Image 2 Title

Image 2 Title

Image 2 Title

Image 2 Title

Image 3 Title

Image 3 Title

Image 4 Title

Image 4 Title

Image 5 Title

Image 5 Title

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.